Doa Khatam Quran Lengkap dengan Artinya

Doa khatam Quran merupakan momen yang penuh keberkahan dalam kehidupan seorang muslim. Proses ini bukan hanya sekadar menyelesaikan bacaan, tetapi juga melibatkan hubungan yang mendalam

Mr.Ahmad

Doa Khatam Quran

Doa khatam Quran merupakan momen yang penuh keberkahan dalam kehidupan seorang muslim. Proses ini bukan hanya sekadar menyelesaikan bacaan, tetapi juga melibatkan hubungan yang mendalam dengan Al-Quran dan Sang Pencipta. Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai doa khatam Quran

Doa Khatam Quran

Salah satu doa khatam Quran yang umumnya Sering dibaca adalah:

بسم الله الرحمن الرحيم

دعاء ختم القرآن: أهمية التضرع لله بالهداية والبركة

اللهم، ثبتنا في قراءة كتابك، وانشر جماله في قلوبنا، وارزقنا تلاوته في الليل وفي أطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم، اجعلنا من الذين يقولون الحق ويعملون به، ومن الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، والذين إذا أنعمت عليهم بالقرآن قالوا: سمعنا وأطعنا. اللهم، اجعلنا من أهل القرآن، الذين هم خاصتك ومختارون، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم، اجعل القرآن لنا إمامًا ونورًا وهداية ورحمة. اللهم، ذكرنا به ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته في الليل وفي أطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.

اللهم، اجعلنا من الذين يقولون سمعنا وأطعنا، واجعلنا من الصابرين، واجعلنا من المتوكلين عليك، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم، اجعلنا من أهل القرآن، الذين هم خاصتك ومختارون، وارزقنا تلاوته في الليل وفي أطراف النهار، واجعلنا له شفعاء يوم القيامة.

بسم الله الرحمن الرحيم.

“Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Allahumma ad-dimnaa ‘ala tilaawati kitabika, wanshur husnahu baina quluubina, warzuqnaa tilaawatahu aanal-layli wa atraafan-nahaari, waj’alhu lanaa hujjatan yaa Rabbal-‘aalamiin. Allahumma ij’alnaa minal-laziina yaquuluuna haqqan wa hum ya’maluuna bih, wa minal-laziina yasma’uuna al-qawla fayattabi’uuna ahsanah, wal-laziina idzaa an’amta ‘alaihim bil-Qur’an qaaluu sami’naa wa ato’naa, Allahumma ij’alnaa min ahlil-Qur’anil-laziina hum ahluka wa khaassatuka, bi rahmatika yaa arhamar-raahimiin.

Allahumma ij’alhu lanaa imaaman wa nuuran wa hudan wa rahmah, Allahumma dzakkirnaa minhu maa nasiinaa wa ‘allimnaa minhu maa jahilnaa, warzuqnaa tilaawatahu aanal-layli wa atraafan-nahaari, waj’alhu lanaa hujjatan yaa Rabbal-‘aalamiin.

Allahumma ij’alnaa minal-laziina yaquuluuna sami’naa wa ato’naa, waj’alnaa minal-ssaabiriin, waj’alnaa minal-mutawakkiliin ‘alayk, waj’alnaa min ‘ibaadikas-saalihiin. Allahumma ij’alnaa min ahlil-Qur’anil-laziina hum ahluka wa khaassatuka, warzuqnaa tilaawatahu aanal-layli wa atraafan-nahaari, waj’alnaa lahu shufa’a’a yawmal-qiyaamah.”

Artinya:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ya Allah, tetapkanlah kami dalam membaca Kitab-Mu, sebarkan kebaikannya di dalam hati-hati kami, dan berikanlah kami rezeki untuk membacanya pada malam hari dan di sepanjang siang. Jadikanlah Kitab-Mu sebagai hujjah bagi kami, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mengatakan kebenaran dan mengamalkannya, serta orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik. Dan apabila Engkau memberikan nikmat berupa Al-Qur’an kepada kami, kami berkata, “Kami mendengar dan kami taat.” Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan Ahli Al-Qur’an, mereka yang khusus dan terpilih, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih.

Ya Allah, jadikanlah Al-Qur’an sebagai petunjuk, cahaya, petunjuk hidup, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami pada apa yang kami lupakan dari Al-Qur’an, ajarkanlah kepada kami apa yang belum kami ketahui, dan berikanlah kami rezeki untuk membacanya pada malam hari dan di sepanjang siang. Jadikanlah Al-Qur’an sebagai hujjah bagi kami, wahai Tuhan semesta alam.

Ya Allah, jadikanlah Al-Qur’an sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berkata, “Kami mendengar dan kami taat.” Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang sabar, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertawakal kepada-Mu. Jadikanlah kami dari hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, jadikanlah kami Ahli Al-Qur’an, mereka yang khusus dan terpilih, dan berikanlah kami rezeki untuk membacanya pada malam hari dan di sepanjang siang. Jadikanlah kami sebagai penengah bagi Al-Qur’an di hari kiamat.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pentingnya Doa Khatam Quran

Khatam Quran adalah pencapaian luar biasa dalam perjalanan Membaca Al-Quran bagi seorang muslim. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan bacaan, tetapi juga menandakan komitmen dan dedikasi terhadap memahami ajaran-Nya. Doa yang menyertai khatam Quran menjadi inti , memohon keberkahan dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah hidup.

Tips untuk Mempertahankan Kebiasaan Khatam Quran

1. Buat Catatan Perkembangan

Buat catatan perkembangan harian atau mingguan Anda selama proses khatam Quran. Ini membantu Anda melihat kemajuan dan memberikan motivasi tambahan.

2. Dapatkan Dukungan

Sertai kelompok baca Quran atau teman-teman yang memiliki tujuan serupa. Dukungan dari komunitas dapat memberikan semangat ekstra dan memotivasi Anda untuk terus maju.

3. Jaga Kualitas daripada Kuantitas

Meskipun menyelesaikan khatam Quran adalah pencapaian besar, jangan lupa untuk memahami dan merenungkan makna ayat-ayat yang dibaca. Kualitas membaca lebih penting daripada jumlah halaman yang diselesaikan.

Penutup

Doa khatam Quran bukan hanya sekadar rangkaian kata, tetapi merupakan ungkapan tulus hati seorang Muslim yang tengah menyelesaikan membaca Al-Quran. Momen khatam Quran menjadi titik puncak kecintaan kepada Allah SWT dan kesungguhan dalam menjalankan ajaran-Nya. Dengan doa khatam Quran, seorang Muslim mengakhiri perjalanan membaca Al-Quran dengan harapannya agar amal ibadahnya diterima oleh Sang Pencipta.

Mr.Ahmad

Ahmad Ali adalah seorang penulis dan pembicara yang berfokus pada topik agama Islam, pendidikan, dan perkembangan pribadi. Dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai keagamaan, Ali telah mengabdikan dirinya untuk menyebarkan pemahaman yang mendalam tentang Islam dan memotivasi orang-orang untuk meningkatkan kualitas hidup

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer